ПЛ 36 Ђорђе Вајферт

Ложа бр. 36 – „Ђорђе Вајферт“ – Београд
ПРАВА И ПОТПУНА СЛОБОДНОЗИДАРСКА ЛОЖА „ЂОРЂЕ ВАЈФЕРТ“ ОСНОВАНА НА ОРИЈЕНТУ БЕОГРАД
Права и Потпуна слободнозидарска Ложа „Ђорђе Вајферт“ основана је 1995. године од стране једног дела чланова Ложе „Побратим“, са
намером да буде Ложа пословних људи. У њу су ушла Браћа која се баве великим банкарским, увозно-извозним, трговачким и другим пословима. Убрзо је, постало јасно да је још увек рано за формирање Ложе еснафског типа –
макар и тако широко постављене структуре – па се Ложа „Ђорђе Вајферт“ полако трансформисала у Ложу са далеко флексибилнијим критеријумом пријема чланства. Тренутно Ложу чине Браћа најразличитијих занимања, међу којима
има сразмерно много лекара. Такође, „Ђорђе Вајферт“ је Ложа са највећим бројем луфтона (синова Масона) у Великој Националној Ложи Србије, уз напомену да су њихови очеви и гаранти углавном чланови исте Ложе.
Ложа
се, између осталог, бави и истраживачким радом, а посебно питањима смисла и даљих задатака Слободног зидарства у Србији, чији је најупечатљивији и најпрепознатљивији симбол управо Ђорђе Вајферт, чије име с поносом и
пијететом носи.