Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! WebSite BIGtheme.NET In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today

 

Оsnovna načela Konstitucije Velike Nacionalne Lože Srbije u potpunosti se oslanjaju na načela Konstitucije usvojene 19-tog Juna 1919 godine u Beogradu. U Konstituciji koja je na snazi danas samo su preciznije i u duhu današnjeg vremena razrađena ova ista načela.


I

Масонски је Савез удружење слободних људи, чије порекло потиче из средњевековног грађевинарског братства. Њему је основа чисти етички закон, који налази израз свој у слободнозидарским прописима, а по највише у тзв. "Старим дужностима слободних зидара".

II

Сви људи, било којег звања и професије, без обзира на материјални статус или положај, како су рођени под једнаким законима природе, имају једнака права у друштву. Стога се и Слободни зидари сусрећу као Браћа, и свој Савез сматрају Братским Савезом. У истом смислу они негују и шире братску љубав и према ближњима у профаним круговима.

III

Сав рад и цео живот у Савезу заснован је на љубави, истини, правичности и човечности. Полазећи са ове основе, Савез преноси поменуте врлине и у профано друштво:

- посредством симболичних обреда и обичаја у Краљевској Уметности;

- васпитним неговањем осећаја хуманости према ближњима;

- уредним животом, породичним и личним;

- примерним радом на свему што је добро, лепо и корисно, како за целину, тако и за појединце.

IV

Масони поштују Великог Неимара свих светова и толеришу свачију веру. Међутим Савез не припада никаквој секти или догми; он, дакле, не врши ни верски ни црквени култ. У њему је сваки Брат мио, које вере био.

V

Као отворени противник спутавања слободе савести, вероисповести и мишљења, Масонски Савез брани свим легалним средствима ове индивидуалне неприкосновености. А као поборник личног права и убеђења, он је и противник сваког притиска и спречавања верских и политичких убеђења.

VI

Масони Србије воле своју Отаџбину; они су јој одани и верни. Они сматрају својом дужношћу да бране њену слободу, самосталност и неповредивост њене целине, сарађујући на подржавању унутрашњег реда и мира - речју, писмом и делом. Према томе, они могу учествовати у сваком јавном послу; али у томе треба да се увек руководе масонским принципима. Јер, овако радећи у својој Отаџбини, они доприносе благостању целог човечанства.

VII

Ложе су мирне и затворене Радионице. У њима није искључено узајамно обавештавање о верским, политичким и уопште социјалним питањима, али увек у границама масонских принципа. Међутим, лично самоодређење изван Ложе је слободно.

VIII

Масонски Савез прима у своју средину слободне људе, доброга гласа и понесене жељом да негују врлине и морал у друштву. Он не разликује ни њихову народност, ни њихова политичка убеђења, ни њихов грађански положај. Али не допушта пропагирање у чланству, већ даје у дискрецији тражена обавештења само ако нађе да би неко од заинтересованих био достојан члан велике Масонске Породице.

IX

Историја Масонства, масонска начела и масонски циљеви нису никаква тајна. Али постојеће унутрашње обреде и утврђене знакове за распознавање забрањено је одавати.

X

Масони су обавезни да буду верни и одани законима своје ложе. Они чувају њену неприкосновеност од сваког онога ко не припада савезу; бране масонске интересе и избегавају да у профаним круговима расправљају масонска питања.

XI

Масонима стоји на вољу да, у складу са постојећим прописима, иступе из Савеза, кад год нађу за сходно.

XII

Породични живот међу Масонима, као и однос према масонским породицама па и према профаним круговима негује се на највишој моралној основи, и сматра се светињом.