Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! WebSite BIGtheme.NET In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today

U Parizu je 15. juna 2013. godine potpisan osnivački akt "Francuske masonske konfederacije" ("Masonic Confederation of France" ili "La Confédération Maçonnique de France").

Potpisivanjem ovog istorijskog sporazuma praktično je formirana zvanična institucija koja na nacionalnom nivou objedinjava četiri regularne Velike lože u Francuskoj. Ovo novoformirano masonsko telo ispunjava sve uslove svojevremeno taksativno navedene u Deklaraciji iz Bazela. Više o ovoj deklaraciji možete pročitati u tekstu "O Deklaraciji iz Bazela i Brisela" (Sirijus broj 16). Masonska javnost je sa velikom pažnjom i odobravanjem dočekala ovu vest, jer će ovaj način organizovanja doprineti stabilnosti i prosperitetu Slobodnog Zidarstva u Francuskoj, Evropi, pa i celom svetu. Takođe, čini se da se uspostavlja novi, celishodan sistem udruživanja koji se ne zasniva na ujedinjavanju Velikih Loža na određenoj teritoriji, već njihovom udruživanju sa priznavanjem njihovih različitosti, polazeći od onoga što im je zajedničko i što ih spaja. Ukoliko se "konfederalni sistem" pokaže kao delotvoran, velike su šanse da se ovaj model primeni i u drugim zemljama gde rade više Velikih Loža, što će doprineti njihovom institucionanom povezivanju. 

 

Osnivanjem "Francuske masonske konfederacije" i međusobnim priznanjem četiri Velike lože otvorena je mogućnost za međusobno posećivanje i blisku saradnju oko 100.000 francuskih Masona. Iako Velike Lože unutar konfederacije zadržavaju svoje organe i infrastrukturu, očekuje se da će novoformirana institucija preuzeti ulogu predstavnika Francuske na međunarodnoj masonskoj sceni. Sledeći korak koji se očekuje od novoformirane Konfederacije je da uputi zahtev o međusobnom priznavanju na adresu pet Velikih Loža, potpisnica Deklaracije iz Bazela, čime bi se otvorile  nove mogućnosti za saradnju na evropskom, ali i svetskom nivou.

Za one koje ova problematika više interesuje, evo i originalnog teksta osnivačkog akta u *.pdf formatu na engleskom, gde se može pročitati ko su potpisnice deklaracije, koji su uslovi regularnosti i principi funkcionisanja Konfederacije.

 

"Founding treaty of the Masonic Confederation of France"