Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! WebSite BIGtheme.NET In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today

Континуитет Слободног Зидарства у Србији, кроз призму В:.Н:.Л:.С:., непосредним настављањем рада пробуђене Велике Ложе Југославија, без обзира на промену имена Велике Ложе, иде од  историјске чињенице да су масонске Ложе у Србији стваране и пре формирања Велике Ложе 1919. године, па редослед њиховог стварања треба прихватити као почетак и  континуитет бројева Ложа који се наставља кроз трајање Велике Ложе Срба, Хрвата и Словенаца „Југославија и Велике Националне Ложе Србије, уважавајући континуитет имена Ложа без обзира што се место Буђења појединих Ложа разликује од Орјента формирања.

У том смислу, редослед настанка Ложа, пре формирања Велике Ложе Срба, Хрвата и Словенаца „Југославија“ овде је изнет по основу националне припадности ( српске Ложе) и формирања на територији данашње Србије.

Бројеви Ложа настављени су према редоследу и након формирања Велике Ложе, стиме да у периоду од 1919 до 1940 обухватају Ложе са целе територије Краљевине Југославије, али само оне под заштитом Велике Ложе Југославије, а након буђења Велике Ложе 1990. редослед Ложа је настављен само унутар Велике Ложе Југославија а од 1997 само у оквиру Велике Националне Ложе Југославије /Србије/, према следећем :

 

 

Неактивна Ложа

Српске Ложе и Ложе формиране на територији Србије пре формирања Велике Ложе СХС „Југославија“.

 

Активна Ложа

 

Неактивна Ложа

Ложе формиране на територији Краљевине Југославије под заштитом Велике Ложе  „Југославија“ или афиловане и примљене под заштиту исте.

 

Активна Ложа

 

Неактивна Ложа

Ложе формиране након буђења Велике Ложе  и Ложе формиране под заштитом ВНЛС или афиловане и примљене под заштиту исте.

 

Активна Ложа

Број

Ложе

Год.

форми-

рања

Год.

успав-

љивања

Година

буђења

Година

заштите

ИМЕ ЛОЖЕ

Орјент

1

1876

1882

2001

 

СВЕТЛОСТ БАЛКАНА

Београд

2

1881

1882

 

2016

СРПСКА ЗАДРУГА

Београд

3

1883

1940

1990

2016

СЛОГА, РАД И ПОСТОЈАНСТВО

Београд

4

1890

1940

1990

1990

ПОБРАТИМ

Београд

5

1892

1914

2004

2004

НЕМАЊА

Ниш

6

1909

1940

 

1919

УЈЕДИЊЕЊЕ

Београд

7

1910

1940  

1990

1919

ШУМАДИЈА

Београд

8

1910

1940

 

1919

КОСОВО

Скопље

9

1912

1940

 

1919

БУДНОСТ

Осијек

10

1913

1940

 

1919

МАКСИМИЛИЈАН ВРХОВЕЦ

Загреб

11

1919

1940

 

 

ИВАН ГРОФ ДРАШКОВИЋ

Загреб

12

1921

1940

2000

 

ИСТИНА

Београд

13

1921

1940

 

 

ПРАВЕДНОСТ

Загреб

14

1896

1940

 

1921

БУДУЋНОСТ

Сомбор

15

1922

1940

 

 

ПРЕПОРОЂАЈ

Београд

16

1922

2015

2001

 

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

/ ДОСИТЕЈ

Земун

/ Нови Сад

17

1922

1940

 

 

ИВАЊСКИ КРИЈЕС

Карловац

18

1925

1940

2003

 

СЛОБОДА

Дубровник / Београд

19

1910

1940

 

1925

СТВАРАЊЕ

Суботица

20

1926

1940

 

 

МИТРОПОЛИТ СТРАТИМИРОВИЋ

Нови сад

21

1926

1940

 

 

ЗОРА

Котор

22

1926

1940

 

 

МАКСИМ КОВАЛСКИ

Београд

23

1905

1940

 

1928

АУРОРА

Вршац

24

1928

1940

 

 

СТЕЛА ПОЛАРИС

Суботица

25

1929

1940

 

 

ПРАВДА

Сплит

26

1929

1940

 

 

РУЂЕР БОШКОВИЋ

Загреб

27

1929

1940

 

 

НЕПТУН

Загреб

28

1929

1940

 

 

ПЕРУН

Загреб

29

1930

1940

 

 

СИМА МИЛУТИНОВИЋ

САРАЈЛИЈА

Сарајево

30

1931

1940

 

 

ВОЈВОДИНА

Зрењанин

31

1936

1940

 

 

ВАЛЕНТИН ВОДНИК

Љубљана

32

1937

1940

 

 

БАНАТ

Панчево

33

1939

1940

2004

 

БРАТСТВО

Загреб

/ Шабац

34

1939

1940

 

 

ЧОВЕЧНОСТ

Београд

35

1994

 

 

 

ИВАЊСКИ ВИЈЕНАЦ

Сремска Митровица

36

1996

 

 

 

ЂОРЂЕ ВАЈФЕРТ

Београд

37

1998

2009

2013

 

СВЕТИ САВА

Београд

38

2005

2009

 

 

ХАРМОНИЈА

Београд

39

2006

 

 

 

ДРАГАН МАЛЕШЕВИЋ ТАПИ

Београд

40

2006

2015

 

 

МУДРОСТ

Београд

41

2008

2015

 

 

СВИТАЊЕ

Бијељина

42

2009

 

 

 

ТИМАКУМ

Књажевац

43

2009

2015

 

 

СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ

Бања Лука

44

2010

 

 

 

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

Ниш

45

2010

 

 

 

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ

Ниш

46

2010

 

 

2016

ДУНАВ

Нoви Сaд

47

2014

 

 

 

КНЕЗ МИХАЈЛО

Крагујевац

48

2015

 

 

 

МИХАЈЛО ПУПИН

Београд

49

2016

 

 

 

СТЕВАН СРЕМАЦ

Ниш

50

2016

 

 

 

КНЕЗ ЛАЗАР

Крушевац